• Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζων – πολύριζων με χρήση διοδικού-ερβιου Laser (ολοκλήρωση σε ποσοστό 90% σε μία επίσκεψη)

Δείτε το portfolio μας