• Ακροριζεκτομές

  • Ουλοπλαστική

  • Απλές και χειρουργικές εξαγωγές δοντιών και ριζών

  • Χαλινεκτομή

Δείτε το portfolio μας