• Ακίνητη προσθετική: Στεφάνες και γέφυρες.(ψιφιακες τεχνικες cad-cam)

  • Κινητή προσθετική: Ολικές οδοντοστοιχίες – Μερικές οδοντοστοιχίες

  • Απλές και ακετελικες

  • Σύγχρονες υψηλής αισθητικής με συνδέσμους ακριβείας

  • Επένθετες σε τηλεσκοπικές στεφάνες

Δείτε το portfolio μας