• Φθορίωση

  • Καθαρισμός

  • Προληπτικές εμφράξεις sealant

  • Εξαγωγές νεογιλών

  • Εμφράξεις νεογιλών δοντιών με την χρήση Erbium Laser

Δείτε το portfolio μας